بهترین انجمن » ویکتوریا طول می کشد بزرگ سیاه و سفید دیک در کانال قمبل یک کلاه تراشیده

03:13
درباره کلیپ های فیلم

در ابتدا, دانش آموزان روسی در یک دانشگاه مسکو فقط کانال قمبل با بچه ها در یک مهمانی نوشید و در مورد هر چیزی وحشیانه فکر نمی کنم. اما زمانی که درجه شروع به کاهش, آنها فقط متوقف شدن کنترل و به راحتی در دسترس و آماده برای هر چیزی شد. دانش آموزان مست روسی همه چیز را در یک مهمانی دمار از روزگارمان درآورد, نمی دانستند آنچه انجام می دهند, و این دقیقا همان چیزی بچه ها اضطراب نیاز.